مهدی جعفری رتبه برتر موسسه مدرسان ماهر سال ۹۶
مهدی جعفری رتبه برتر موسسه مدرسان ماهر سال ۹۶ با سلام در فیلم ارائه شده مصاحبه جناب استاد فخیمی مشاور محترم موسسه مدرسان ماهر( فاخر) با جناب آقای مهدی جعفری رتبه ۲۳ رشته تجربی دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران را مشاهده...
ادمین 1 0