فایل دوم ریاضی کنکور گروه قدیم
فایل دوم ریاضی کنکور گروه قدیم با سلام در فیلم ارائه شده فایل دوم ریاضی کنکور گروه قدیم  که توسط استاد ماهر تدریس می شود را مشاهده نمایید. موفق باشید.   14+
ادمین 2 0
فایل هفتم ریاضی (۲) یازدهم
فایل هفتم ریاضی (۲) یازدهم با سلام در فیلم ارائه شده فایل هفتم آموزش ریاضی ۲ که توسط استاد ماهر تدریس می شود را مشاهده می نمایید. دانش آموزان یازدهمی عزیز توجه کنید شماره سوالات فیلم ارائه شده با شماره...
ادمین 2 0
 فایل هفتم ریاضی کنکور گروه جدید
 فایل هفتم ریاضی کنکور گروه جدید با سلام در فیلم ارائه شده فایل هفتم آموزش ریاضی  کنکور گروه جدید که توسط استاد ماهر تدریس می شود را مشاهده نمایید. موفق باشید.   از تعدادی از رتبه های برتر کنکور ۹۸...
ادمین 2 0
پویا عینی رتبه برتر موسسه مدرسان ماهر کنکور ۹۶
پویا عینی رتبه برتر موسسه مدرسان ماهر کنکور ۹۶ مصاحبه جناب استاد فخیمی مشاور محترم موسسه مدرسان فاخر با جناب آقای عینی رتبه ۷۹ رشته تجربی دانشجوی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی را از طریق فیلم ارائه شده، مشاهده نمایید. در...
ادمین 2 0
فایل  پنجم ریاضی (۲) یازدهم
فایل  پنجم ریاضی (۲) یازدهم با سلام در فیلم ارائه شده فایل پنجم آموزش ریاضی ۲ که توسط استاد ماهر تدریس می شود را مشاهده می نمایید. موفق باشید.   فایل چهارم آموزش سوالات ریاضی ۲ توسط استاد ماهر را...
ادمین 2 0
فایل چهارم ریاضی (۲) یازدهم
فایل چهارم ریاضی (۲) یازدهم با سلام در فیلم ارائه شده فایل چهارم آموزش ریاضی۲ که  توسط استاد ماهر تدریس می شود را مشاهده می نمایید. موفق باشید.   صاحبه با حسین مجلسی رتبه ۷۵۱ که توصیه اکید دارند در...
ادمین 2 0
فاطمه سید الماسی رتبه برتر مدرسان ماهر کنکور ۹۶
فاطمه سید الماسی رتبه برتر موسسه مدرسان ماهر کنکور ۹۶ مصاحبه جناب استاد فخیمی مشاور محترم موسسه مدرسان فاخر با سرکار خانم فاطمه سیدالماسی رتبه ۹۴۷ رشته تجربی دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان را از طریق فیلم ارائه شده،...
ادمین 2 0
فایل سوم ریاضی یازدهم
فایل سوم ریاضی یازدهم با سلام در فیلم ارائه شده فایل سوم آموزش ریاضی ۲ که توسط استاد ماهر تدریس می شود را مشاهده نمایید. موفق باشید.   فیلم حل سوالات مبحث بار الکتریکی، پایستگی و کوانتیده بودن بار توسط...
ادمین 2 0
فایل اول ریاضی کنکور گروه قدیم
فایل اول ریاضی کنکور گروه قدیم با سلام در فیلم ارائه شده فایل اول ریاضی کنکور گروه قدیم  که توسط استاد ماهر تدریس می شود را مشاهده نمایید. موفق باشید.   فیلم حل سوالات مبحث قانون کولن، برهم نهی نیروهای...
ادمین 2 0
زهرا قنبری رتبه برتر موسسه مدرسان ماهر کنکور ۹۶
زهرا قنبری رتبه برتر موسسه مدرسان ماهر کنکور ۹۶ مصاحبه جناب استاد فخیمی مشاور محترم موسسه مدرسان فاخر با سرکار خانم زهرا قنبری رتبه ۷۰۸ رشته تجربی دانشجوی دندانپزشکی دانشگاه سنندج را از طریق فیلم ارائه شده، مشاهده نمایید. سرکار...
ادمین 2 0