توضیحات استاد قیومی پیرامون همایش زبان انگلیسی
توضیحات استاد قیومی پیرامون همایش جمع بندی زبان انگلیسی با سلام همایش جمع بندی زبان انگلیسی در روزهای ۲ و ۳ تیرماه در موسسه مدرسان ماهر (فاخر) برگزاری می شود. مدرس ممتاز این همایش جناب استاد قیومی در فیلم ارائه...
ادمین 1 0